Nevíte jak a rádi byste nám pomohli? Chcete podpořit, zlepšit naše podmínky? Níže si můžete vybrat z možností podpory Spolku HOKEJ JE OK, z.s.

Forma finančního daru

Je-li dárce právnická osoba, může si z daňového základu odečíst 5% hodnoty daru.

Je-li dárce fyzická osoba, může si z daňového základu odečíst 10% hodnoty daru.

Forma věcného daru

Je-li dárce právnická osoba, může si z daňového základu odečíst 5% hodnoty daru.

Je-li dárce fyzická osoba, může si z daňového základu odečíst 10% hodnoty daru.

Způsob prezentace dárce v případě finančního nebo věcného daru

•na internetových stránkách Spolku mezi jednotlivými dárci

•na internetových stránkách Spolku v Klubu příznivců – v případě, že se jedná o příznivce, který nám přispěl nejméně 2×

•na stránkách výroční zprávy

•v případě, že se jedná o dar na konkrétní akci, budou účastníci akce informování o dárcích formou propagačních materiálů nebo veřejným poděkováním

Forma reklamy finančního partnera

Dárce uplatní tuto částku v plné výši při zdanění jako nákladovou položku, pro obdarovaného podléhá tato částka 26% zdanění.

Způsob prezentace partnera

• Logo partnera umístíme na webové stránky Spolku

• Logo partnera umístíme na panelu v sídle Spolku

• Logo partnera umístíme na propagačních materiálech k akci, kterou podpořil

• Logo partnera umístíme na stránky výroční zprávy odděleně od ostatních dárců